Novy - Cardboard Stand

Voor de stand op de Biënnale Interieur 2012 werd gekozen voor een innovatieve aanpak op gebied van materiaalgebruik. Refererend naar de productverpakking en de “how to install” instructies, werd de stand volledig opgebouwd uit het ecologische reboard materiaal. Het moet gezegd dat deze beursstand heel wat enthousiasme en bijval kon genieten van bezoekers met een uitgesproken voorliefde voor conceptuele installaties.